Submit New ICs to ramlist.i4memory.com

PC2-4200
M2OEL2G3H3110A1B0Z

4.0-4-4-12

Elpida AB-5C-E Brainpower PCB

PC2-4200 Vitesta
M2OEL2G3H3110A1B0Z

4.0-4-4-12

Elpida AB-5C-E Brainpower PCB
Hynix Brainpower PCB
Micron D9CHM (BP-37E) Brainpower PCB
Samsung GCD5 Brainpower PCB

PC2-4200 Supreme Speed

4.0-4-4-12

Elpida Brainpower PCB

PC2-5300 Vitesta
M2GXX2F3G3110A1B0E

5.0-5-5-X

Elpida AE-6E-E Brainpower PCB

PC2-6400

5.0-3-3-8 @ 1.8V

Aeneon Brainpower PCB

PC2-6400 Vitesta

4.0-4-4-12

Elpida AB-6E-E Brainpower PCB

PC2-6400 Vitesta

4.0-5-5-10

Elpida AB-6E-E Brainpower PCB

PC2-6400 Vitesta
M2OEL6F3G3160A1E0Z
M2OEL6F3H4170F1E5Z

5.0-3-3-8 @ 1.85V

Elpida AB-6E-E Brainpower PCB
Aeneon Brainpower PCB
Hynix Brainpower PCB

PC2-6400 Vitesta Extreme Edition

4.0-4-4-12 @ 2.0V

ProMOS Brainpower PCB
Micron D9GMH (B6-3)
Brainpower PCB
Micron D9GCT (B6-37E)
Brainpower PCB

PC2-6400 Vitesta Extreme Edition (EPP)

4.0-4-4-12 @ 2.0V

ProMOS Brainpower PCB
Micron D9GMH (B6-3)
Brainpower PCB
Micron D9GCT (B6-37E)
Brainpower PCB

PC2-8000 Vitesta Extreme Edition (EPP)

5.0-5-5-15 @ 2.2V

Micron D9GMH (B6-3) Brainpower PCB

PC2-8000 Vitesta Extreme Edition (Non-EPP)

5.0-5-5-15 @ 2.2V

Micron D9GKX (B6-25E) Brainpower PCB

PC2-8500 Vitesta Extreme Edition (EPP)

5.0-5-5-15 @ 2.2V

Micron D9GMH (B6-3) Brainpower PCB

PC2-4300

4.0-4-4-X

Elpida AB-5C-E
Elpida AG-5C-E
Samsung GCD5
Samsung ZCD5

PC2-4300
P/N: 78.01066.460 S/N: 2004224-00007

4.0-4-4-X

Samsung GCD5

PC2-5300

5.0-5-5-X

Elpida AE-6E-E
Elpida AG-6E-E
Micron D9DCL (CB-3)

PC2-5300
P/N: 78.91G88.420 S/N: 2006025-00195

5.0-5-5-X

Elpida AE-6E-E

PC2-6400

5.0-5-5-X

Elpida AB-6E-E
Samsung

PC2-8500

5.0-5-5-15

ProMOS

PC2-4200 Select

4.0-4-4-10

Micron D9CHM (BP-37E)

PC2-4200 Select
D2U533B-1GMBJ

4.0-4-4-10

Micron D9DCN (CB-37E)

PC2-4200 Select
D2U533B-
S512MBJ

4.0-4-4-10

Micron D9DCN (CB-37E)

PC2-4200 Select
D2U533B-S512NAJ

4.0-4-4-10

Nanya AE-37B

PC2-4200 ECC
D2U533B-
E1GMBJ

4.0-4-4-10

Micron D9DCN (CB-37E)

PC2-4200 ECC
D2U533B-ES512MBJ

4.0-4-4-10

Micron D9DCN (CB-37E)

PC2-5300 Select
D2U667C-1GEAJ

5.0-5-5-11

Elpida AG-6E-E

PC2-5300 Select
D2U667C-S512EGJ

5.0-5-5-11

Elpida AG-6E-E

PC2-5300 Select
D2U667C-S512MBJ

5.0-5-5-11

Micron D9DCL (CB-3)

PC2-5300 Select
D2U667C-S512NAJ

5.0-5-5-11

Nanya AE-3C

PC2-5300 Select
D2U667C-1GMBJ

5.0-5-5-11

Micron D9DCL (CB-3)

PC2-5300 Select
D2U667C-1GNAJ

5.0-5-5-11

Nanya AE-3C

PC2-6400 Select
D2U800CZ-1GMDJ

5.0-X-X-X

Micron D9GMH (B6-3)

PC2-6400 Firestix
FSX800D2B-K2G

4.0-4-4-X @ 2.1V

Micron D9GKX (B6-25E)

PC2-6400 Firestix
FSX800D2C-K2G

5.0-5-5-15 @ 2.1V

Micron D9GMH (B6-3)
Elpida AG-6E-E
(some)

PC2-8000 Firestix
FSX1000D2C-K2G

5.0-5-5-15 @ 2.1V

Micron D9GKX (B6-25E)

PC2-8500 Firestix
FSX1066D2C-K1G

5.0-5-5-15 @ 2.1V

Micron D9GKX (B6-25E)

PC2-6400
CS2111041 / CS2221041

4.0-4-4-12 @ 2.1 ~ 2.2V

Micron D9GMH (B6-3)

PC2-6400
Only batch 1.09196.95.360 & 1.09256.97.360

4.0-4-4-12 @ 2.1 ~ 2.2V

Micron D9GKX (B6-25E)

PC2-6400 V²
CS2111042 / CS2221042

4.0-4-4-12 @ 1.9 ~ 2.1V

Elpida

PC2-8000
CS2221440

4.0-4-4-12 @ 2.2V

Micron D9GKX (B6-25E)

PC2-8000 CAS 5
CS2221450

5.0-5-5-15 @ 2.1 ~ 2.2V

Micron D9GKX (B6-25E)
Micron D9GMH (B6-3)

PC2-4200
1GBDDR2KIT533

4.0-X-X-X

Micron D9DCN (CB-37E)

PC2-5400 Advanced

Micron D9DQT (BT-3)

PC2-6400 Advanced

 

Micron D9DQT (BT-3)
Micron D9DQW (BT-37E)

PC2-4200 Value

 

Elpida AB-5C-E
Samsung GCD5

PC2-5300 Value

5.0-5-5-X

Hynix FP-Y5

PC2-5300 Value

5.0-5-5-X

Nanya AE-3C

PC2-6400 Value

 

Elpida AB-6E-E

PC2-4200 Value
D2U533BK-S256/M

 

Micron D9DPQ (BP-37E)

PC2-4300 Value
D2U533BK-512/M

 

Micron D9CHM (BP-37E)
Micron D9DPQ (BP-37E)

PC2-4300 Value
D2U533BK-512/S

 

Samsung GCD5

PC2-5300 Value
D2U667CK-S256/M

 

Micron D9CZM (BP-3)

PC2-5300 Value
D2U667BZK-S256/M

 

Micron D9DPQ (BP-37E)

PC2-4300C3

3.0-3-3-8

Elpida

PC2-4300C3PRO

3.0-3-3-8

Elpida

PC2-5400C4 Rev 1.1

4.0-4-4-12 @ 1.9V

Samsung B

PC2-5400C4 Rev 2.4 & 2.5

4.0-4-4-12 @ 1.9V

Micron D9Dxx (BT-x)

PC2-5400C4 Rev 2.6 & 2.7

4.0-4-4-12 @ 1.9V

Micron B

PC2-5400C4 Rev 2.8 & 2.9

4.0-4-4-12 @ 1.9V

Micron D9Gxx (B6-x)

PC2-5400C4 Rev 3.x

4.0-4-4-12 @ 1.9V

Infineon A/B

PC2-5400C4 Rev 4.2

4.0-4-4-12 @ 1.9V

Elpida E

PC2-5400C4 Rev 4.3 & 4.4 & 4.5

4.0-4-4-12 @ 1.9V

Nanya A/B

PC2-5400C4 Rev 5.1

4.0-4-4-12 @ 1.9V

Elpida A

PC2-5400C4 Rev 5.2

4.0-4-4-12 @ 1.9V

Powerchip

PC2-5400C4 Rev 6.x

4.0-4-4-12 @ 1.9V

Elpida

PC2-5400C4 Rev 7.1

4.0-4-4-12 @ 1.9V

ProMOS

PC2-5400C4PRO Rev 1.1

4.0-4-4-12 @ 1.9V

Samsung B

PC2-5400C4PRO Rev 2.3

4.0-4-4-12 @ 1.9V

Micron D9Dxx (BT-x)

PC2-5400C4PRO Rev 2.4 & 2.5 & 2.6

4.0-4-4-12 @ 1.9V

Micron D9Gxx (B6-x)

PC2-5400C4PRO Rev 2.7

4.0-4-4-12 @ 1.9V

Micron B

PC2-5400C4PRO Rev 3.x

4.0-4-4-12 @ 1.9V

Infineon A/C

PC2-5400C4PRO Rev 4.x

4.0-4-4-12 @ 1.9V

Nanya A/B

PC2-5400C4PRO Rev 5.x

4.0-4-4-12 @ 1.9V

ProMOS

PC2-5400C4PRO Rev 6.x

4.0-4-4-12 @ 1.9V

Elpida

PC2-5400C4PT Rev 3.3

4.0-4-4-12 @ 1.9V

Infineon B

PC2-5400C4PT Rev 5.2

4.0-4-4-12 @ 1.9V

Powerchip

PC2-5400C4PT Rev 7.1

4.0-4-4-12 @ 1.9V

ProMOS

PC2-5400UL Rev 1.1 & 1.3

3.0-3-2-8 @ 2.1V

Micron D9DQT (BT-3)
Micron D9DQW (BT-37E
)
(some)

PC2-5400UL Rev 1.5

3.0-3-2-8 @ 2.1V

Micron D9DQW (BT-37E)

PC2-6400 Rev 1.1 & 1.2 & 1.3

5.0-5-5-12 @ 1.9V

Micron D9Dxx (BT-x)

PC2-6400 Rev 1.4

5.0-5-5-12 @ 1.9V

Micron D9Gxx (B6-x)

PC2-6400 Rev 1.5

5.0-5-5-12 @ 1.9V

Micron B

PC2-6400 Rev 1.6 & 1.7 & 1.8

5.0-5-5-12 @ 1.9V

Micron D9Gxx (B6-x)

PC2-6400 Rev 2.1

5.0-5-5-12 @ 1.9V

Elpida E

PC2-6400 Rev 2.2 & 2.3

5.0-5-5-12 @ 1.9V

Elpida

PC2-6400 Rev 2.4

5.0-5-5-12 @ 1.9V

Elpida H

PC2-6400 Rev 4.x

5.0-5-5-12 @ 1.9V

Infineon B/C

PC2-6400 Rev 5.1

5.0-5-5-12 @ 1.9V

ProMOS

PC2-6400 Rev 6.1

5.0-5-5-12 @ 1.9V

Nanya B

PC2-6400 Rev 7.1

5.0-5-5-12 @ 1.9V

Powerchip

PC2-6400C3 Rev 1.1

3.0-4-3-9 @ 2.2V

Micron D9GKX (B6-25E)

PC2-6400C3DF DOMINATOR Rev 1.x

3.0-4-3-9 @ 2.2V

Micron D9GMH (B6-3) Handpicked

PC2-6400C4 Rev 1.x

4.0-4-4-12 @ 2.1V

Micron D9Gxx (B6-x)

PC2-6400C4 Rev 2.1

4.0-4-4-12 @ 2.1V

ProMOS

PC2-6400C4 Rev 3.1

4.0-4-4-12 @ 2.1V

Samsung C

PC2-6400C4 Rev 4.x

4.0-4-4-12 @ 2.1V

Infineon C

PC2-6400C4 Rev 5.1

4.0-4-4-12 @ 2.1V

Elpida H

PC2-6400C4D(HX) Rev 1.x

4.0-4-4-12 @ 2.1V

Micron D9GMH (B6-3) Handpicked
Micron D9GCT (B6-37E)
Handpicked

PC2-6400C4D(HX) Rev 2.x

4.0-4-4-12 @ 2.1V

ProMOS

PC2-6400C4D(HX) Rev 3.x

4.0-4-4-12 @ 2.1V

Elpida

PC2-6400C4D(HX) Rev 4.x

4.0-4-4-12 @ 2.1V

Qimonda

PC2-6400C4D(HX) Rev 6.x

4.0-4-4-12 @ 2.1V

Powerchip

PC2-6400C4PRO Rev 1.1 & 1.2 & 1.3

4.0-4-4-12 @ 2.1V

Micron D9Gxx (B6-x)

PC2-6400C4PRO Rev 2.1 & 2.2

4.0-4-4-12 @ 2.1V

ProMOS

PC2-6400C4PRO Rev 3.1

4.0-4-4-12 @ 2.1V

Elpida H

PC2-6400C4PRO Rev 4.1

4.0-4-4-12 @ 2.1V

Infineon C

PC2-6400PRO Rev 1.1

5.0-5-5-12 @ 1.9V

Micron D9Dxx (BT-x)

PC2-6400PRO Rev 1.2

5.0-5-5-12 @ 1.9V

Micron B

PC2-6400PRO Rev 1.3 & 1.4 & 1.5

5.0-5-5-12 @ 1.9V

Micron D9Gxx (B6-x)

PC2-6400PRO Rev 1.6

5.0-5-5-12 @ 1.9V

Micron B

PC2-6400PRO Rev 2.1 & 2.2

5.0-5-5-12 @ 1.9V

Elpida

PC2-6400PRO Rev 2.3

5.0-5-5-12 @ 1.9V

Elpida H

PC2-6400PRO Rev 3.1 & 3.2

5.0-5-5-12 @ 1.9V

Infineon B/C

PC2-6400PRO Rev 4.1 & 4.2

5.0-5-5-12 @ 1.9V

ProMOS

PC2-6400PRO Rev 5.1

5.0-5-5-12 @ 1.9V

Nanya

PC2-8000UL Rev 1.1 & 1.2 & 1.3

5.0-4-4-9 @ 2.2V

Micron D9DQT (BT-3)
Micron D9DQW (BT-37E)

PC2-8500C5 Rev 1.1 & 1.2 & 1.3 & 1.4

5.0-5-5-15 @ 2.2V

Micron D9GMH (B6-3)

PC2-8500C5 Rev 2.1

5.0-5-5-15 @ 2.2V

Infineon B

PC2-8500C5D DOMINATOR Rev 1.1 & 1.2 & 1.3

5.0-5-5-15 @ 2.2V

Micron D9GMH (B6-3) Handpicked
Micron D9GKX (B6-25E)
Handpicked

PC2-8888C4DF DOMINATOR Rev 1.2

4.0-4-4-12 @ 2.4V

Micron D9GMH (B6-3) Handpicked

PC2-9136C5D DOMINATOR Rev 1.1

5.0-5-5-15 @ 2.1V

Micron D9GMH (B6-3) Handpicked

PC2-10000C5DF DOMINATOR Rev 1.1

5.0-5-5-18 @ 2.4V

Micron D9GKX (B6-25E) Handpicked
Micron D9GMH (B6-3)
Handpicked

PC2-4200 Value

 

Micron D9GMH (B6-3) (some)

PC2-4200 Value
MT16HTF6464AG-53EB2

4.0-4-4-11 @ 1.8V

Micron D9BQM (BP-37E)

PC2-4200 Value
MT16HTF6464AY-53EB2

4.0-4-4-11 @ 1.8V

Micron D9CHM (BP-37E)

PC2-4200 Value
CT12864AA53E.K16FK

4.0-4-4-11 @ 1.8V

Micron D9GCT (B6-37E)
Samsung ZCD5

PC2-5300 Value
MT8HTF6464AY-667A3

5.0-5-5-12 @ 1.8V

Micron D9DQT (BT-3)

PC2-5300 Value
MT8HTF12864AY-667E1

5.0-5-5-12 @ 1.8V

Micron D9HNL (HQ-3)

PC2-5300
CT12864AA667

 

Micron D9GMH (B6-3)
Micron D9DCN (CB-37E)

Elpida AG-6E-E

PC2-5300
CT12864AA667.16FB

 

Micron D9DCL (CB-3)

PC2-6400 Lanfest
NE2KIT12864AL804

4.0-4-4-12 @ 2.2V

Micron D9GMH (B6-3)

PC2-6400
CT12864AA80E.16FD

4.0-4-4-12 @ 2.2V

Micron D9GKX (B6-25E)

PC2-6400
CT12864AA80E.8FE

4.0-4-4-12 @ 2.2V

Micron D9HNQ (B6-25E)

PC2-4200 Ballistix Tracer

3.0-3-3-10 @ 1.9V

Micron D9CRZ (BT-37E)

PC2-5300 Ballistix
P/N ending with .16FDx

3.0-3-3-12 @ 2.2V

Micron D9GMH (B6-3)
Micron D9GCT (B6-37E)
(possible)
Micron D9G
KX (B6-25E)
(possible)
Micron D9DQT (BT-3)

PC2-5300 Tenth Anniversary
TY2KIT12864AA663

3.0-3-3-12 @ 2.2V

Micron D9GMH (B6-3) Handpicked

PC2-6400 Ballistix
P/N ending with .16FDx

4.0-4-4-12 @ 2.2V

Micron D9GMH (B6-3)
Micron D9GCT (B6-37E)
(possible)
Micron D9G
KX (B6-25E)
(possible)
Micron D9DQW (BT-37E)

PC2-8000 Ballistix
P/N ending with .16FDx

5.0-5-5-15 @ 2.2V

Micron D9GMH (B6-3)
Micron D9GCT (B6-37E)
(possible)
Micron D9G
KX (B6-25E)
(possible)
Micron D9DQT (BT-3)

PC2-8500 Ballistix
P/N ending with .16FDx

5.0-5-5-15 @ 2.2V

Micron D9GMH (B6-3)
Micron D9GCT (B6-37E)
(possible)
Micron D9G
KX (B6-25E)
(possible)

PC2-5300 Ballistix Tracer
P/N ending with .16FDx

3.0-3-3-12 @ 2.2V

Micron D9GMH (B6-3)
Micron D9GCT (B6-37E)
(possible)
Micron D9G
KX (B6-25E)
(possible)
Micron D9DQT (BT-3)

PC2-6400 Ballistix Tracer
P/N ending with .16FDx

4.0-4-4-12 @ 2.2V

Micron D9GMH (B6-3)
Micron D9GCT (B6-37E)
(possible)
Micron D9G
KX (B6-25E)
(possible)
Micron D9DQW (BT-37E)

PC2-8000 Ballistix Tracer
P/N ending with .16FDx

5.0-5-5-15 @ 2.2V

Micron D9GMH (B6-3)
Micron D9GCT (B6-37E)
(possible)
Micron D9GKX (B6-25E) (possible)
Micron D9DQT (BT-3)

PC2-8500 Ballistix Tracer
P/N ending with .16FDx

5.0-5-5-15 @ 2.2V

Micron D9GMH (B6-3)
Micron D9GCT (B6-37E)
(possible)
Micron D9G
KX (B6-25E)
(possible)

PC2-4200
D2D533-064644NG

4.0-4-4-12

Elpida AG-5C-E
Micron D9DCN (CB-37E)

Micron D9GCT (B6-37E)

PC2-4300 Value
M2U25664TUH4A0F-37B

4.0-4-4-10

Nanya AF-37B

PC2-5300 Value
M2U51264TU88A0F-37B

5.0-5-5-10

Nanya AF-37B

PC2-5300 Value
M2U51264TU88A0F-3C

5.0-5-5-10

Nanya AF-3C

PC2-5300 Value
M2U1G64TU8HA2F-3C

5.0-5-5-10

Nanya AF-3C

PC2-6400 Value

5.0-5-5-X

Nanya

PC2-5300
GX21GB5300SDC / GX22GB5300SDC

3.0-4-4-8 @ 1.8 ~ 2.4V

ProMOS

PC2-6400 Value
GX21GB6400DCK / GX22GB6400DCK

5.0-5-5-15 @ 1.8 ~ 2.2V

Powerchip
Elpida

PC2-6400 Ultra
GX21GB6400UDC / GX22GB6400UDC

4.0-4-4-12 @ 1.8 ~ 2.3V

Aeneon AET93F30D
Elpida

Micron D9GMH (B6-3)
(only early versions)

PC2-6400 Ultra
GX22GB6400UDCA

4.0-4-4-12 @ 1.9 ~ 2.4V

SpecTek -3

PC2-6400 Ultra
GX22GB6400UDCA
=

4.0-4-4-12 @ 1.9 ~ 2.4V

Powerchip
Micron D9GMH (B6-3)

PC2-6400 Black Dragon
GB22GB6400C5DC

5.0-5-5-15 @ 1.9 ~ 2.4V

Elpida

PC2-6400 Black Dragon CAS 4
GB22GB6400C4DC

4.0-4-4-12 @ 1.9 ~ 2.4V

Elpida

PC2-6400 Black Dragon (2x2GB)
GB24GB6400C5DC

5.0-5-5-15 @ 1.9 ~ 2.4V

Powerchip
Elpida

PC2-6400 Ultra Plus
GX21GB6400PDC / GX22GB6400PDC

3.0-3-3-8 @ 1.8 ~ 2.3V

Micron D9GCT (B6-37E)
Micron D9GMH (B6-3)

PC2-8000
GX21GB8000DC / GX22GB8000DC

5.0-5-5-15 @ 1.9 ~ 2.3V

Elpida

PC2-8000 Ultra
GX21GB8000UDC / GX22GB8000UDC

4.0-4-4-12

Micron D9GCT (B6-37E)

PC2-8500 Black Dragon
GB22GB8500C5DC

5.0-5-5-15 @ 2.4V

Elpida

PC2-8500 Ultra Plus
GX21GB8500PDC / GX22GB8500PDC

5.0-5-5-15 @ 2.4 ~ 2.5V

Micron D9GCT (B6-37E)

PC2-8500 Ultra Plus CAS 4
GX21GB8500P4DC / GX22GB8500P4DC

4.0-4-4-12 @ 2.4 ~ 2.5V

Micron D9GCT (B6-37E)

PC2-8500 Black Dragon
GB22GB8500C5DC

5.0-5-5-15 @ 2.4V

Elpida

PC2-9280 Ultra Plus
GX21GB9280PDC / GX22GB9280PDC

4.0-4-4-12 @ 2.4 ~ 2.5V

Micron D9GCT (B6-37E)

PC2-4200 LA
F2-4200PHU2-1GBLA

F2-4200PHU2-2GBLA

4.0-4-4-12 @ 1.8 ~ 2.0V

Elpida 6-layer PCB
Samsung 6-layer PCB

PC2-5400 LA
F2-5400PHU2-1GBLA

F2-5400PHU2-2GBLA

4.0-4-4-12 @ 1.8 ~ 2.0V

Elpida 6-layer PCB
Samsung 6-layer PCB

PC2-5400 NT
F2-5400PHU2-1GBNT

F2-5400PHU2-2GBNT

5.0-5-5-15 @ 1.8V

ProMOS 6-layer PCB

PC2-5400 ZX
F2-5400PHU2-1GBZX

F2-5400PHU2-2GBZX

4.0-4-4-12 @ 1.9 ~ 2.0V

Micron 6-layer PCB
Elpida (before 05/2006) 6-layer PCB

PC2-5400 GA
F2-5400CL3D-1GBGA

F2-5400CL3D-2GBGA

3.0-4-3-8 @ 2.0 ~ 2.2V

Micron D9GMH (B6-3) 6-layer PCB

PC2-6400 GA
F2-6400CL3D-1GBGA

F2-6400CL3D-2GBGA

3.0-4-3-8 @ 2.2 ~ 2.4V

Micron D9GKX (B6-25E) 6-layer PCB

PC2-6400 NQ
F2-6400PHU2-1GBNQ

F2-6400PHU2-2GBNQ

5.0-5-5-15

Powerchip 6-layer PCB
ProMOS 6-layer PCB
Elpida 6-layer PCB
Samsung 6-layer PCB

Micron D9GMH (B6-3)
(very rare!) 6-layer PCB

PC2-6400 NQ (4x1GB)
F2-6400CL5D-4GBNQ

5.0-5-5-15 @ 1.8 ~ 2.0V

Powerchip 6-layer PCB

PC2-6400 NR
F2-6400PHU2-1GBNR

F2-6400PHU2-2GBNR

5.0-5-5-15

Elpida 6-layer PCB
Powerchip 6-layer PCB

PC2-6400 PK
F2-6400CL4D-1GBPK

F2-6400CL4D-2GBPK

4.0-4-4-12 @ 1.9 ~ 2.0V

Powerchip 6-layer PCB
Elpida 6-layer PCB
ProMOS 6-layer PCB

PC2-6400 PQ (2x2GB)
F2-6400CL5D-4GBPQ

5.0-5-5-15 @ 1.8 ~ 1.9V

Powerchip 6-layer PCB
Micron D9HNL (HQ-3) 6-layer PCB

PC2-6400 HK
F2-6400CL4D-1GBHK

F2-6400CL4D-2GBHK

4.0-4-3-5 @ 2.0 ~ 2.1V

Qimonda 6-layer PCB
ProMOS 6-layer PCB

PC2-6400 HZ
F2-6400PHU2-1GBHZ

F2-6400PHU2-2GBHZ

4.0-4-4-12 @ 2.0 ~ 2.1V

Powerchip 6-layer PCB & singlesided
Micron D9GMH (B6-3) 6-layer PCB
Micron D9GCT (B6-37E)
(some) 6-layer PCB
Elpida
AG-6E-E (before 05/2006) 6-layer PCB

PC2-6400 JS
F2-6400CL4D-1GBJS

F2-6400CL4D-2GBJS

4.0-4-4-12 @ 2.0 ~ 2.1V

Micron D9GMH (B6-3) 6-layer PCB

PC2-6400 ZX
F2-6400PHU2-1GBZX
F2-6400PHU2-2GBZX

4.0-4-4-12 @ 2.0 ~ 2.1V

Elpida 6-layer PCB

PC2-8000 ZX
F2-8000PHU2-1GBZX

F2-8000PHU2-2GBZX

5.0-5-5-15 @ 2.2 ~ 2.3V

Micron D9GMH (B6-3) 6-layer PCB
Micron D9GKX (B6-25E)
6-layer PCB

PC2-8000 HZ
F2-8000PHU2-1GBHZ

F2-8000PHU2-2GBHZ

4.0-4-4-5 @ 2.2 ~ 2.4V

Micron D9GKX (B6-25E) 6-layer PCB
Micron D9GMH (B6-3)
6-layer PCB
Micron D9GCT (B6-37E)
(some) 6-layer PCB

PC2-8000 PQ (2x2GB)
F2-8000CL5D-4GBPQ

5.0-5-5-15 @ 2.0 ~ 2.1V

Powerchip 6-layer PCB

PC2-8500 HK
F2-8500CL5D-1GBHK

F2-8500CL5D-2GBHK

5.0-5-5-15 @ 2.3 ~ 2.4V

Micron D9GMH (B6-3) 6-layer PCB
Micron D9GKX (B6-25E)
6-layer PCB

PC2-8500 HZ
F2-8500PHU2-1GBHZ

F2-8500PHU2-2GBHZ

4.0-4-4-5 @ 2.4V

Micron D9GKX (B6-25E) 6-layer PCB

PC2-4200 Value

3.0-3-3-X

Hynix FP-C3

PC2-4200 Value
HYMP564U648-C4 AA

4.0-4-4-12

Hynix F-C4
Hynix FP-C4

PC2-4200 Value
HYMP564U64P8-C4 AA

4.0-4-4-12

Hynix FP-C4

PC2-4200 Value
HYMP512U648-C4 AA

4.0-4-4-12

Hynix F-C4

PC2-5300 Value

4.0-4-4-X

Hynix FP-Y4

PC2-5300 Value

5.0-5-5-X

Hynix FP-Y5

PC2-5300 Value

6.0-6-6-X

Hynix F-Y6

PC2-6400
HYMP512U64CP8-S5 AB

5.0-5-5-12

Hynix FP-S5

PC2-4300 Value
HYS64T32000HU-3.7-A

4.0-4-4-11

Infineon AF-37

PC2-4300 Value
HYS64T32000GU-3.7-A

4.0-4-4-11

Infineon AC-37

PC2-4300 Value
HYS64T64000GU-3.7-A

4.0-4-4-11

Infineon AC-37

PC2-4200 Value
KLBB68F-38KP4

4.0-4-4-X

Elpida AB-5C-E
Hynix F-C4

PC2-4200 Value
KLBC28F-A8KP4

4.0-4-4-X

Elpida AB-5C-E
Hynix F-C4

PC2-4200 Value
KLBC28F-A8EP4

4.0-4-4-X

Elpida AB-5C-E
Hynix F-C4

PC2-4200 ValueRAM
KVR533D2N4
9905260-001.A00

4.0-X-X-X @ 1.8V

Elpida AB-5C-E

PC2-4200 ValueRAM
KVR533D2N4
9905260-001.C00LF

4.0-X-X-X @ 1.8V

Micron D9DCN (CB-37E)

PC2-4200 ValueRAM
KVR533D2N4
9905273-003.B02LF

4.0-X-X-X @ 1.8V

Micron D9DCD (CC-37E)

PC2-4200 ValueRAM
KVR533D2N4

4.0-X-X-X @ 1.8V

Micron D9GCT (B6-37E) (very rare!)

PC2-6400 HyperX
KHX6400D2K2/1G

5.0-5-5-15 @ 1.95V

Infineon AF-3S

PC2-6400 HyperX Ultra Low Latency
KHX6400D2ULK2/2G
9905316-117.A00LF

3.0-3-3-10 @ 2.3 ~ 2.35V

Elpida BG-1J-E

PC2-7200 HyperX
KHX7200D2K2/1G

5.0-5-5-15 @ 2.0V

Infineon AF-3S

PC2-8500 HyperX
KHX8500D2K2/1G
KHX8500D2K2/2G

5.0-5-5-15 @ 2.2V

Micron D9GKX (B6-25E) (some)

PC2-8500 HyperX SLI-Ready
KHX8500D2K2/1GN
KHX8500D2K2/2GN

5.0-5-5-15 @ 2.2V

ProMOS
Micron D9GKX (B6-25
E)
(some)

PC2-9600 HyperX
KHX9600D2K2/2G
9905316-069.A00LF

5.0-5-5-15 @ 2.3 ~ 2.35V

Micron D9GKX (B6-25E)

PC2-4200 ECC
MT9HTF6472AY-53EA1

 

Micron D9CRZ (BT-37E)

PC2-4200 ECC
MT9HTF6472AY-53EB3

 

Micron D9DCN (CB-37E)

PC2-4200
MT
4HTF3264AY-53ED3

 

Micron D9GKW (B6-37E)

PC2-4200
MT
8HTF6464AY-53ED7

 

Micron D9GCT (B6-37E)

PC2-6400
MT
16HTF12864AY-800D4

6.0-6-6-X

Micron D9HCD (B6-25)

PC2-5300 XP2
991510 / 991512

3.0-3-3-10 @ 2.1 ~ 2.3V

Elpida AG-6E-E Brainpower PCB

PC2-6400 EM2
991527 / 996527

5.0-5-5-12 @ 1.8V

Aeneon AET93F30D Brainpower PCB

PC2-6400 SP2
991528 / 996528

5.0-5-5-12 @ 1.8V

Micron D9GMH (B6-3) Brainpower PCB

PC2-6400 SP2+

4.0-5-5-12

Powerchip
Elpida 70nm

PC2-6400 SP2+

5.0-5-5-15

Powerchip
Elpida 70nm

PC2-6400 HP2
991533 / 996533

4.0-5-4-11 @ 2.1 ~ 2.2V

Powerchip
ProMOS
Micron D9GMH (B6-3) Brainpower PCB

PC2-6400 HP2 (2x2GB)
991564 / 996564

5.0-4-4-12 @ 2.0 ~ 2.2V

Powerchip
Micron D9HBD (B7-37E) Brainpower PCB
Micron D9GSV (B7-3) Brainpower PCB

PC2-6400 XP2
991523 / 996523

4.0-4-3-10 @ 1.9 ~ 2.1V

Micron D9GMH (B6-3) Brainpower PCB
Micron D9DQT (BT-3)
Brainpower PCB

PC2-6400 Camouflage

4.0-4-4-12

Powerchip

PC2-8000 XP2 Redline
991525 / 996525

4.0-5-4-11 @ 2.2 ~ 2.35V

Micron D9GMH (B6-3) Brainpower PCB

PC2-8500 XP2
991535 / 996535

5.0-5-4-12 @ 2.2 ~ 2.35V

Micron D9GMH (B6-3) Brainpower PCB
Micron D9GKX (B6-25E) (some) Brainpower PCB

PC2-8500 HP2

5.0-5-5-15

Powerchip
ProMOS

PC2-9200 XP2
991560 / 996560

5.0-5-4-12 @ 2.3V

Micron D9GKX (B6-25E) Brainpower PCB

PC2-4200 Value Series

4.0-4-4-12 @ 1.8V

Elpida AB-5C-E

PC2-4200 EL Gold GX XTC

3.0-3-3-8 @ 1.9V

Aeneon AET93F370

PC2-4200 EB Platinum Rev 2.0 Limited Edition

3.0-2-2-8 @ 2.0V

Micron D9DQW (BT-37E)

PC2-5400 EB Titanium

4.0-2-2-8 @ 2.1V

Micron D9DQT (BT-3)

PC2-5400 EB Platinum

4.0-2-2-8 @ 2.1V

Micron D9DQT (BT-3)

PC2-6400 EB Platinum

4.0-3-3-8 @ 2.1V

Micron D9DQT (BT-3)

PC2-6400 EL Platinum Rev 1.0

4.0-5-4-15 @ 2.1V

Elpida

PC2-6400 EL Platinum Rev 2.0

4.0-4-4-15 @ 1.9 ~ 2.1V

ProMOS

PC2-6400 Gold GX XTC Rev 2.0

4.0-5-5-15 @ 1.95 ~ 2.1V

Powerchip

PC2-6400 Special Ops Edition

5.0-5-5-12 @ 2.1V

Powerchip

PC2-6400 Special Ops Edition Urban Elite

4.0-4-3-15 @ 1.9 ~ 2.1V

ProMOS
Micron D9GMH (B6-3)

PC2-6400 FlexXLC CAS 4

4.0-4-4-15 @ 2.0V

ProMOS

PC2-6400 Reaper HPC Edition (2x1GB)

4.0-4-4-15 @ 2.1V

ProMOS

PC2-6400 EB ReaperX HPC (2x2GB)

4.0-3-3-15 @ 2.1V

Powerchip

PC2-7200 EL Platinum XTC

4.0-4-4-15 @ 2.1V

Micron D9GMH (B6-3)
Micron D9GKX (B6-25
E)

PC2-7200 EL Platinum SLI-Ready Edition

4.0-4-3-15 @ 2.1V

Micron D9GMH (B6-3)

PC2-8000 EL Platinum Extreme Edition

4.0-5-4-15 @ 2.2V

Micron D9GMH (B6-3) (only if produced before 2008)
Micron D9GKX (B6-25E)
(only if produced before 2008)

PC2-8000 Platinum XTC

5.0-5-5-15 @ 2.2V

Micron D9GMH (B6-3) (only if produced before 2008)
Micron D9GKX (B6-25E)
(only if produced before 2008)

PC2-8000 Titanium Alpha VX2

4.0-4-4-15 @ 2.3V

Micron D9GMH (B6-3) (only if produced before 2008)
Micron D9GKX (B6-25E)
(only if produced before 2008)

PC2-8000 ReaperX HPC (2x2GB)

5.0-5-5-18 @ 2.1V

Powerchip

PC2-8500 SLI-Ready Edition

5.0-5-5-15 @ 2.3V

Micron D9GMH (B6-3) (only if produced before 2008)

PC2-8500 Reaper HPC Edition

5.0-5-5-15 @ 2.3V

Micron D9GMH (B6-3) (only if produced before 2008)

PC2-8800 Gold XTC

5.0-6-6-18 @ 2.2 ~ 2.4V

Micron D9GMH (B6-3) (only if produced before 2008)

PC2-9200 FlexXLC Edition

5.0-5-5-18 @ 2.1 ~ 2.3V

Micron D9GMH (B6-3) (only if produced before 2008)

PC2-9200 Flex II XLC (2x2GB)

5.0-5-5-18 @ 2.1V

Powerchip

PC2-9600 FlexXLC Edition

5.0-5-5-18 @ 2.1 ~ 2.3V

Qimonda

PC2-4200XBL
PDC21G5600+XBLK / PDC22G5600+XBLK

3.0-2-2-4 @ 1.9 ~ 2.0V

Micron D9DQW (BT-37E)

PC2-5300 Signature
PSD21G667KH / PSD22G667KH

5.0-X-X-X @ 1.8V

Powerchip

PC2-5300LL
PDC21G5300+LLK
/ PDC22G5300+LLK

4.0-4-4-12 @ 1.8V

Elpida 2B-3A-EL

PC2-5600XBL
PDC21G5600+XBLK / PDC22G5600+XBLK

4.0-3-3-12 @ 2.0 ~ 2.1V

Micron D9DQW (BT-37E) (some)

PC2-6400 Signature
PSD21G800KH / PSD22G800KH

5.0-X-X-X @ 1.8V

Powerchip

PC2-6400LL
PDC21G6400+LLK / PDC22G6400+LLK

4.0-4-4-12 @ 2.1 ~ 2.2V

Elpida AG-6E-E
Micron D9GMH (B6-3)

Micron D9DQW (BT-37E)

Micron D9DQT (BT-3)

PC2-8000EL
PDC21G8000+ELK / PDC22G8000+ELK

5.0-5-5-12 @ 2.1V

Elpida 2B-25A-EL

PC2-8000LL
PDC21G8000+LLK / PDC22G8000+LLK

5.0-5-5-15 @ 2.1 ~ 2.3V

Micron D9DQT (BT-3)

PC2-8000XBL
PDC21G8000+XBLK / PDC22G8000+XBLK

4.0-4-4-12 @ 2.2V

Micron D9GKX (B6-25E)

PC2-9200EL
PDC21G9200+ELK / PDC22G9200+ELK

5.0-5-5-15 @ 2.3V

Micron D9GMH (B6-3)
Micron D9GKX (B6-25E)

PC2-4200 Value

Powerchip

PC2-5300 Value
0105-07A1 MEADR429LA

5.0-X-X-X

Powerchip

PC2-6400 Value
0103-07A6 MEAER421LA

5.0-X-X-X

Powerchip

PC2-6400F4M

4.0-4-3-9 @ 2.1 ~ 2.2V

Micron D9GMH (B6-3)

PC2-6400F4M Rev 2.0

4.0-4-3-9 @ 2.1 ~ 2.35V

Micron D9GCT (B6-37E)

PC2-6400F3M Savage H.X.E.

3.0-3-3-9 @ 2.2 ~ 2.45V

Micron D9GMH (B6-3) Handpicked

PC2-8000F4M Savage H.X.E.

4.0-4-4-9 @ 2.2 ~ 2.45V

Micron D9GMH (B6-3) Handpicked
Micron D9GKX (B6-25E) Handpicked

PC2-8000F5M

5.0-4-4-9 @ 2.1 ~ 2.35V

Micron D9GCT (B6-37E)
Micron D9GMH (B6-3)

PC2-4200 Value
M378T3253FG0-CD5

4.0-4-4-10

Samsung GCD5

PC2-5300 Value
M378T6553CZ3-CE6

5.0-5-5-12

Samsung ZCE6

PC2-5300 Value
SMD-51248IP-6E

 

Infineon AF-3S

PC2-6400
T800UX2GC4 (2x T800UB1GC4 modules)

4.0-4-3-8 @ 2.2V

ProMOS
Micron D9GCT (B6-37E)

Micron D9GMH (B6-3)

Micron D9GKX (B6-25E)

Micron D9DQT (BT-3)

PC2-8000
T1000UX2G4 (2 x T1000UB1G4 modules)

4.0-5-4-15 @ 2.2V

Micron D9GMH (B6-3)
Micron D9GKX (B6-25E)

Micron D9DQT (BT-3)

PC2-4200 Elite
TEDD1024M533HC4DC / TEDD2048M533HC4DC

4.0-4-4-12 @ 1.8V

ProMOS 6-layer PCB

PC2-5300 Elite CAS 4
TEDD1024M667HC4DC / TEDD2048M667HC4DC

4.0-4-4-12 @ 1.8V

ProMOS 6-layer PCB

PC2-5300 Elite CAS 5
TEDD1024M667HC5DC / TEDD2048M667HC5DC

5.0-5-5-15 @ 1.8V

ProMOS 6-layer PCB

PC2-6400 Elite
TEDD1024M800HC5DC / TEDD2048M800HC5DC

5.0-5-5-15 @ 1.8V

ProMOS 6-layer PCB

PC2-5300 Value RAM
TVDD1024M667C4DC

5.0-5-5-12 @ 1.8V

Micron D9DCN (CB-37E) 6-layer PCB

PC2-6400 Value RAM
TVDD1024M800C4DC

5.0-5-5-15 @ 1.8V

ProMOS 6-layer PCB

PC2-5300 Xtreem
TXDD1024M667HC3DC / TXDD2048M667HC3DC

3.0-3-3-8 @ 1.95 ~ 2.3V

Micron D9GMH (B6-3) 6-layer PCB

PC2-5300 Xtreem
TXDD1024M667HC4DC / TXDD2048M667HC4DC

4.0-4-4-12 @ 1.8 ~ 1.9V

Micron D9GMH (B6-3) 6-layer PCB

PC2-5300 Xtreem Dark
TXDD1024M667HC3DC-D / TXDD2048M667HC3DC-D

3.0-4-4-8 @ 2.0 ~ 2.2V

ProMOS 8-layer PCB

PC2-6400 Xtreem Dark
TXDD1024M800HC4DC-D / TXDD2048M800HC4DC-D

4.0-4-4-12 @ 2.0 ~ 2.2V

ProMOS 8-layer PCB

PC2-6400 Xtreem CAS 3
TXDD1024M800HC3DC / TXDD2048M800HC3DC

3.0-3-3-8 @ 2.2 ~ 2.35V

Micron D9GMH (B6-3) 6-layer PCB

PC2-6400 Xtreem
TXDD1024M800HC4DC / TXDD2048M800HC4DC

4.0-4-4-12 @ 1.95 ~ 2.3V

Micron D9GMH (B6-3) 6-layer PCB

PC2-8000 Xtreem
TXDD1024M1000HC5DC / TXDD2048M1000HC5DC

5.0-5-5-15 @ 2.1 ~ 2.3V

Micron D9GMH (B6-3) 6-layer PCB

PC2-9600 Xtreem
TXDD1024M1200HC5DC / TXDD2048M1200HC5DC

5.0-5-5-15 @ 2.35 ~ 2.45V

Micron D9GKX (B6-25E) 8-layer PCB

PC2-10400 Xtreem
TXDD1024M1300HC6DC / TXDD2048M1300HC6DC

6.0-6-6-18 @ 2.35 ~ 2.45V

Micron D9GMH (B6-3) 8-layer PCB
Micron D9GKX (B6-25E) 8-layer PCB

PC2-4200 ECC

Elpida AE-5S-E

PC2-5300
TS64MLQ64V6J

 

Powerchip
Micron D9GMH (B6-3)
(some)
Micron D9DCL (
CB-3)

PC2-6400 JetRam (2x2GB)
JM4GDDR2-8K

Micron ('N' behind barcode)
ProMOS
('M' behind barcode)
Nanya
('Y' behind barcode)
Powerchip
('P' behind barcode)
Elpida
('E' behind barcode)

PC2-6400 aXeRam
T
X800QLJ-2GK

4.0-4-4-12 @ 1.8V

Micron ('N' behind barcode)
ProMOS
('M' behind barcode)
Nanya
('Y' behind barcode)
Powerchip
('P' behind barcode)
Elpida
('E' behind barcode)

PC2-8500 aXeRam
T
X1066QLJ-2GK

5.0-5-5-15 @ 2.1V

Micron D9GMH (B6-3)

PC2-9600 aXeRam
T
X1200QLJ-2GK

5.0-5-5-15 @ 2.2V

Micron D9GMH (B6-3)

PC2-4200 / PC2-4300 Value
8D221B-ED

4.0-X-X-X

Elpida ??-5C-E (possibly relabeled as M.tec) Brainpower PCB

PC2-4200 / PC2-4300 Value
8D22JB-ED

4.0-X-X-X

Elpida ??-5C-E (possibly relabeled as M.tec)

PC2-4200 / PC2-4300 Value
8D22JB-ED Model#: 8D22JB5-E3T

4.0-X-X-X

Elpida AB-5C-E (possibly relabeled as M.tec)

PC2-5300
645M65MB5190499

5.0-X-X-X

Powerchip (possibly relabeled as M.tec)

PC2-6400 Twister
8DP25JK5MTEWP

5.0-X-X-X

Elpida ??-6E-E

PC2-6800 Twister X
8D-29JK5LHLWP

5.0-X-X-X

Hynix FP-S5

PC2-5400 AMP X
39137282K-UA

 

Micron D9CRZ (BT-37E)

PC2-6400 AMP X
3AXT6400C4-2048K

4.0-X-X-X

Micron D9GMH (B6-3)

PC2-8000 AMP X
3AXT8000C5-2048K

5.0-X-X-X

Micron D9GKX (B6-25E)